Ny plen: Nå begynner fellesområdet å ta form!

Lyng, Høntorp & Svendby AS gjorde ferdig fellesområdet med ny plen, kantstein og underlag til ny bod.

Lyng, Høntorp & Svendby AS gjorde ferdig fellesområdet med ny plen, kantstein og underlag til ny bod.

På årsmøtet den 17. juni 2020 ble det lagt planer for hvordan vi kunne gjøre fellesområdet ferdig. Lekeapparater ble lagt på is inntil videre, og vi gikk inn for å hente inn et nytt tilbud fra Lyng, Høntorp & Svendby for å komme raskt igang med å sette i stand fellesområdet slik at vi kan begynne å ta det i bruk.

Allerede den 24. juni var anleggsgartnerne i gang med å legge ferdigplen på området.

Gravemaskin på fellesområdet.

Det ble lagt ferdigplen og kantstein, samt underlag til en bod for oppbevaring av hageredskaper og annet.

Kantstein og underlag til ny bod

I tillegg til ny plen, ble det også lagt kantstein hele veien langs gangstien.

Det ble også gravd ut, isolert og laget underlag for en ny bod vi bestilte fra fengselet i Trøgstad. Les mer her: Nå har vi fått bod til fellesområdet

Planen videre nå er å hente inn tilbud på trær og busker, og gjøre ferdig all beplantning av området i løpet av 2021.

Plenen på fellesområdet.

Det endelige resultatet. Etter noen uker, og med litt vanning, så det veldig bra ut!

Publisert: 03.04.2021

Gå tilbake